Федералдык Тышкы иштер министрлигинин веб-баракчасына кош келиңиз

Германиянын Бишкектеги элчилигинин чакан долбоорлору

Поддержка центра по сопровождению детей с нарушениями слуха после операции кохлеарной имплантации посредством ремонта и оснащения сенсорной комнаты.

Поддержка центра по сопровождению детей с нарушениями слуха после операции кохлеарной имплантации., © Deutsche Botschaft Bischkek

Артикль

Чакан долбоорлорду колдоо менен Федералдык Өкмөт калктын жакыр катмарына, алардын жашоо деңгээлин жогорулатуу жана калктын актуалдуу муктаждыктарына жооп берүү үчүн ийкемдүү, тез жана натыйжалуу жардам көрсөтө алат.

Жардам жергиликтүү аткаруучулар тарабынан өз алдынча каржылана албаган долбоорлорго берилет (мисалы, БӨУлар, өз ара жардам көрсөтүү топтору, диний жамааттар ж.б.). Чакан долбоорлордун негизги шарты - алар бюджеттик жылдын ичинде бүткөрүлүшү жана элчилик үчүн кайталануучу милдеттенмелерге алып келбеши керек. Арыздарды кароодо элчилик калктын аялуу катмарынын: балдардын жана жаштардын, аялдардын, кары-картаңдардын жана майыптардын жашоо деңгээлин жогорулатуу боюнча чакан долбоорлорго өзгөчө көңүл бурат. Чакан долбоорлорго өтүнмөлөрдү тандоодо жана баалоодо маанилүү критерийлер пропорционалдуу жеке салым, ошондой эле долбоорду ишке ашыруучулардын жана колдонуучулардын жардамы болуп саналат. Чакан долбоорлорго өтүнмөлөр элчиликке, мүмкүн болсо, жылдын башында жазуу жүзүндө жана/же элчиликке электрондук почта аркылуу берилиши керек: info@bischkek.diplo.de 

Артыкчылыктагы адамдардын же жеке адамдардын топторунун ишмердүүлүгү колдоого алынбайт. Долбоорду ишке ашыруучуларды камсыздоого кеткен чыгашалар, ошондой эле дары-дармек, тамак-аш, шприц, таңгыч, жем ж.б. керектөөчү товарларды сатып алууга учурдагы чыгашалар да каржыланбайт.

Бул жерден сиз чакан долбоорлорго өтүнмөлөрдү тандоо жана баалоо критерийлери боюнча маалымат таба аласыз.

Долбоорду ишке ашыруу үчүн каржылык колдоо алуу үчүн арыздын формасы

Беттин башында